Không là mỹ nhân ngư (Đoản)

       
ad91e26b2eef0f08023e74d6b3e358b8

Không là Mỹ nhân ngư

Tác giả: Hoàng Quang Vũ  ( tức Tiểu Vũ ta)

Thể loại: đoản văn, ấm áp nhẹ nhàng, nhất công nhất thụ

Không là mỹ nhân ngư (Đoản) – CHƯƠNG 1 (END)