Khách trọ duy nhất (Đoản)

       
1e34a07f926d0b8f94f541e8c912e131

Khách trọ duy nhất.

.

Tác giả: Sung Tùng

Thể loại: đô thị tình duyên, BE

.

Văn án

Duy nhất khách trọ, duy nhất chủ cho thuê.

Khách trọ cùng chủ cho thuê.

Thực hiện ước định ngày trước.

Khách trọ duy nhất (Đoản) – CHƯƠNG 1 (END)