Kẻ bán tiếng cười (Đoản)

       
515139f4411ab14cb810d5e5f2c687d4

KẺ BÁN TIẾNG CƯỜI

~ Đoản văn, đam mỹ, cổ xưa ~

 

Tác giả: Xiao

Biên dịch: meo_chan

Kẻ bán tiếng cười (Đoản) – CHƯƠNG 1 (END)