Điên đảo hắc bạch chi điên đảo công thụ hoàng kim định luật

       
1ea980134cf5cadcd2543b14a702232f

Điên đảo hắc bạch chi điên đảo công thụ hoàng kim định luật

Tác giả: Mê Âm

Nguồn: Đoản văn đam mỹ

Thể loại: hiện đại, đô thị, hài, tiểu bạch mỹ nhược công x lưu manh cường thụ

Trans: QT ca ca

Edit: Moon

Điên đảo hắc bạch chi điên đảo công thụ hoàng kim định luật – CHƯƠNG 1

Điên đảo hắc bạch chi điên đảo công thụ hoàng kim định luật – CHƯƠNG 2

Điên đảo hắc bạch chi điên đảo công thụ hoàng kim định luật – CHƯƠNG 3

Điên đảo hắc bạch chi điên đảo công thụ hoàng kim định luật – CHƯƠNG 4

Điên đảo hắc bạch chi điên đảo công thụ hoàng kim định luật – CHƯƠNG 5