[Đam tứ tuyệt] – Bộ 4 – Đại sắc lang

       
3f486497a952205b9cf2608240fb0362

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt)

Phần 4 của bộ Đam tứ tuyệt.

Tác giả: Nhộng Hiên

Thể loại: cường công lạnh lùng thụ, ngược thân, 3p, HE.

Thể loại: Nhất thụ lưỡng công, 3p, bá đạo gian manh công – lạnh lùng công x lạnh lùng cam chịu thụ, ngược thân, HE.

Nội dung:

Hạ Nghiệt từ nhỏ chưa bao giờ có một cuộc sống như bao người khác, tuy bên ngoài tính cách lạnh lùng vô cảm khiến người đời chán ghét, nhưng trong thâm tâm cậu lại luôn ước ao được một ai đó yêu thương và thấu hiểu mình, liệu cuộc sống ngày nào cũng bị cha ruột đánh đập, cưỡng hiếp cậu có biến mất không? Hay cậu có nhận được sự yêu thương từ ai khác không?

Giới thiệu:•Công 1: Văn Khải (nhân vật phụ trong bộ Dã thú )•Công 2: Lưu Sở Mặc.•Thụ: Hạ Nghiệt.

Lưu ý: Bộ được kể theo hai ngôi, ngôi 1 của anh thụ và ngôi 3 của tác giả, ngoài ra tập sau còn có cảnh H của 3 người, ai dị ứng thì thôi.

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 1

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 2

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 3

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 4

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 5

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 6

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 7

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 8

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 9

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 10

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 11

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 12

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 13

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 14

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 15

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 16

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 17

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 18

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 19

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 20

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 21

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 22

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 23

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 24

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 25

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 26

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 27

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 28

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 29

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 30

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 31

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 32

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 33

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 34

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 35

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 36

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 37

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 38

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 39

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 40

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 41

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 42

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 43

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 44

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 45

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 46: PHIÊN NGOẠI 1

Đại sắc lang (Đam tứ tuyệt) – CHƯƠNG 47: PHIÊN NGOẠI 2